Primăria Sectorului 2 vrea să îi dea firmei Supercom monopol pe gunoiul din sectorul 2 pe următorii 20 de ani

885

Primăria Sectorului 2, condusă de e PSD-istul Mihai Toader, cere acordul Consiliului General al Municipiului București să se asocieze cu firma Supercom pentru a realiza un centru de sortare și valorificare a deșeurilor municipale, potrivit unui proiect aprobat la ultima ședință a Consiliului Local Sector 2.

Supercom, deținută de un fost senator PSD, Ilie Ciuclea, ar urmă să construiască acest centru, în valoare de 45 milioane de euro, pe cheltuiala sa, însă Sectorul 2 se angajează să dea gunoiul municipal din Sector către acest centru pentru următorii minim 20 de ani. Practic se dorește instituirea unui nou monopol, deoarece Primăria Sectorului 2 va plăti către acest centru un cost de sortare care este în medie echivalent cu costul de depozitare la groapă, circa 130-150 lei/tonă, iar prețul va crește în următorii ani. În București sunt în acest moment 5 astfel de stații de sortare, inclusiv Primăria Sectorului 3 își face una, iar firesc ar fi atribuirea contractelor de sortare și valorificare să se facă prin licitație.
Reamintim că Primăria Sectorului 2 are un contract de peste 20 de ani cu firma Supercom, pentru colectarea deșeurilor și deszăpezire, în ultimii 10 ani contractul fiind prelungit prin acte adiționale. Abia acum, după ce în 2018 Înalta Curte a obligat primăriile să facă licitații pentru atribuirea acestor contracte, prelungirile fiind nelegale, instituția a lansat o astfel de procedură.

În ce condiții dorește Primăria Sectorului 2 să facă stația de sortare și valorificare și cum motivează asocierea

A fost identificată oportunitatea de realizare a unui “Centru pentru gestionarea în sistem de management integrat a deșeurilor municipale (presortare / sortare / tratare / valorificare)”, cu o capacitate de cca. 150.000 tone / an, în structura modulară, investiția fiind 100 % privată, Sectorul al Municipiului Bucureşti susţinând și asigurând sprijin pentru dezvoltarea activităților de gestionare integrată și asigurarea trasabilității deșeurilor generate în aria sa administrativ-teritorială, în cadrul competențelor și atribuțiilor specifice care îi revin conform legislației aplicabile. Prin realizarea în regim de urgență a investițiilor în capacități tehnologice integrate – sortare, tratare mecano-biologică & termică / valorificarea materială a deșeurilor municipale – se vor realiza țintele stabilite, fiind astfel evitate în totalitate măsurile sancționatorii sub formă penalităților / obligațiilor de plata în sarcina Sectorului 2 București”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat la ultima ședință a Consiliului Local Sector 2.

Citește și: Sectorul 2 plăteşte trei milioane de euro „taxă de aşteptare“ pentru deszăpezire. Ce spune primăria

Valoarea totală a investițiilor este de cca. 45 milioane euro și va fi asigurată de Supercom, centrul urmând să fie realizat secvențial în intervalul 2019 – 2021.

Centrul va asigura:

  • sortarea / presortarea deșeurilor solide municipale, urmată de tratarea tehnologică TMB / termică separată a fracției biodegradabile ( organice ) și respectiv a fracției uscate, – presortarea / sortarea tehnologică a deșeurilor din construcții și demolări;
  • presortarea / sortarea deșeurilor voluminoase producerea de RDF.

Capacitatea totală de procesare a Centrului va fi de cca. 150.000 tone deșeuri / an.

În sarcina Supercom cade întocmirea proiectelor / documentațiilor pentru investiții, asigurarea locațiilor, obținerea autorizațiilor / avizelor, conform reglementărilor legale în vigoare, asigurarea finanțării integrale a investițiilor, executarea lucrărilor de CM + infrastructură utilități +acces, executarea lucrărilor de racordare, montajul echipamentelor livrate de furnizorii externi / interni, probe tehnologice, optimizări, punerea în funcțiune, recepția, autorizațiile de funcționare, instruirea personalului, operarea Centrului.

În sarcina Sectorului 2 cade realizarea demersurilor administrative pentru includerea investiției în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, în Master Planul Municipiului București. Primăria mai asigură asistență și sprijin pentru S.C. SUPERCOM – S.A. pentru obținerea avizelor / autorizațiilor / acordurilor necesare pentru realizarea investiției și operarea Centrului, precum și pentru contractarea / valorificarea produselor / subproduselor obținute.

Citește și: Sectorul 2 plătește cea mai mare taxă de gunoi din țară

Stația de sortare va procesa ”cu prioritate toate deșeurile municipale provenite / colectate în rază administrativ-teritorială a Sectorului 2, cu excepția celor destinate tratării termice în instalația / Uzina Energie din Deșeuri planificată a fi realizată de Municipiul București”, și se obligă să participe cu o contribuție specifică la atingerea țintelor privitoare la managementul integrat al deșeurilor prevăzute de legislația europeană și națională aferente Sectorului 2 București , să facă raportările solicitate de organismele autorizate privind trasabilitatea deșeurilor municipale și să pună la dispoziția Primăriei Sectorului 2 București toate documentele doveditoare în acest sens.

Sectorul 2 al Municipiului București, prin Primăria Sector 2 București, ”se angajează ferm / declara solemn și irevocabil, că pe toată durata de funcționare a Centrului (estimată la cel puțin 20 de ani), întreagă cantitate de deșeuri municipale colectată în Sectorul 2 București, cu excepția celor destinate tratării termice în instalația / Uzina Energie din Deșeuri planificată a fi realizată de Municipiul București, va fi procesată / tratată în cadrul Centrului, prin raporturi comerciale specifice încheiate între părțile implicate / interesate, în limita competențelor statuate în legile, normele și toate regulamentele aplicabile, privind serviciul public de colectare / transport al deșeurilor municipale pe rază administrativ – teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, sub condiţia determinării prețului/tarifelor de procesare/tratare în cadrul Centrului, prin proceduri concurenţiale, în condiíțile legii”.

Protocolul nu stabilește tarifele de sortare. Asocierea între Sectorul 2 și Supercom se va face doar dacă își va da acordul Consiliul General.

Compania Supercom este deţinută de Ilie Ciuclea, fost senator PSD în legislatura 2004-2008 şi fost vicepreşedinte al UNPR.

Potrivit legislației în vigoare, primăriile trebuie să colecteze selectiv până în 2020 circa 60% din deșeurile reciclabile, 75% până în 2025, 80% până în 2030 și 85% până în 2035.

Licitație de 1,15 miliarde de lei pentru salubrizarea Sectorului 2

Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei.

Citește și: De ce OPOZIȚIA nu există în sectorul 2: Consilier local de la PNL, contracte cu statul în valoare de peste 100.000 de euro

Obiectul contractului îl reprezintă “prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv:

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;
c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestorad) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.”, se arată în anunțul de concesionare.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10 decembrie 2019.

Taxa de salubrizare

Începând din luna martie a acestui an, Consiliul Local Sector 2, la propunerea primarului Toader Mugur Mihai, a aprobat instituirea unei taxe de 159 lei/persoană/an, pentru persoanele fizice, aferentă serviciilor de salubrizare. Pentru anul 2019 s-a aprobat subvenționarea din bugetul local al Primăriei Sectorului 2 a sumei de 38,3 lei/persoană/an, pentru stimularea gestionării deşeurilor menajere reciclabile, astfel încât valoarea taxei lunare achitată de fiecare utilizator persoană fizică va fi egală cu nivelul tarifului achitat direct operatorului de salubrizare, pentru luna februarie 2019, luna anterioară instituirii taxei.

Practic, în loc să mai plătească o taxă de circa 8 lei pe lună la firma Supercom, pentru ridicarea gunoiului menajer, locuitorii plătesc această taxă direct la Primărie. Reprezentanții Primăriei Sector 2 au motivat că nu toată lumea plătea taxa la Supercom, iar cei care nu plăteau aruncau gunoiul în stradă și plătea primăria pentru ridicarea sa.

Consilierii USR încearcă să anuleze taxa în instanță.

Taxa a fost introdusă prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018. Am reușit să suspend cele două hotărâri de consiliu. Însă majoritatea din Consiliul Local Sector 2 a votat din nou taxa de habitat, repunând-o în vigoare prin HCLS2 nr. 32/2019. Toți consilierii locali, cu excepția celor de la USR, au votat pentru taxa de habitat propusă de către viceprimarul PNL. Din păcate însă, unul dintre procesele deschise de către USR Sector 2 a fost pierdut în primă instanță, soluția fiind primită în această săptămână. Nu trebuie să disperăm, mai sunt căi de atac și nu s-au jucat încă toate atuurile. În prezent, în pofida eforturilor făcute de USR Sector 2, taxa de habitat este în vigoare și o bună parte dintre cetățenii sectorului o achită”, a postat recent pe pagina de Facebook Adrian Alexandru, consilier local Sector 2 din partea USR.

Cu toate că tariful plătit de populație a crescut, nivelul serviciilor de salubrizare nu a crescut, iar colectarea selectivă nu se face peste tot. Locuitorii din Sector reclamă că străzile sunt printre cele mai murdare din București.

Contractul istoric cu Supercom

În sectorul 2 al Capitalei, din 1999 până în prezent activitatea de salubrizare este concesionată firmei Supercom, contractul fiind prelungit prin acte adiționale.

Încă din 2017, consilierii USR Sector 2 acuzau că Primăria Sectorului 2 tergiversează inexplicabil organizarea licitației pentru servicii de salubritate în detrimentul cetățenilor. Potrivit acestora, instituția refuză să pună în aplicare o decizie a Consiliului Concurenței din 2009 care obligă Primăria să organizeze o licitație publică pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare.

O decizie din 2018 a Înaltei Curții de Justiție și Casație obligă primăriile din București să organizeze licitații pentru concesionarea serviciului de salubrizare. Reprezentanții Primăriei au spus în mai multe rânduri că licitația a întârziat deoarece s-a modificat legislația, iar elaborarea strategiei și caietului de sarcini a durat.